حسن روحانی ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

0

حسن روحانی ۴ وزیر پیشنهادی :

رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به هیات رییسه مجلس وزرای پیشنهادی کار، اقتصاد، راه و صنعت را به مجلس معرفی کرد.

رگا: رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به هیات رییسه مجلس وزرای پیشنهادی کار، اقتصاد، راه و صنعت را به مجلس معرفی کرد.

یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس نامه معرفی وزرای پیشنهادی را قرائت کرد.

حسن روحانی ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

متن نامه معرفی وزرا به شرح زیر است:

احتراما در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی را به همراه شرح حال و برنامه آنان و خط مشی و اصول کلی و برنامه دولت برای اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد:

حسن روحانی ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

محمد شریعتمداری؛ برای وزارت کار

فرهاد دژپسند؛ برای وزارت اقتصاد

رضا رحمانی؛ برای وزارت صنعت

محمد اسلامی؛ برای وزارت راه

و براساس آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.